2021 m. spalio 12–14 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto prodekanė Rita Martišienė ir lektorės Danguolė Ignatavičiūtė bei Olga Buckiūnienė pagal Erasmus+ programą stažavosi Krokuvos ekonomikos universitete (Crakow University of Economicsyra).
Crakow University of Economicsyra didžiausia ekonomikos aukštoji mokykla Lenkijoje. Šis universitetas turi tamprius ryšius su Ekonomikos fakultetu, vykdomi bendri moksliniai tyrimai, rašomi straipsniai. Šio universiteto dėstytojai bei studentai dalyvauja bendrame tarptautiniame projekte „Social business connecting people to solve social problems“ ir kitose bendrose veikose.
Vizito metu lektorės susitiko su Kokybės ir produkto vadybos instituto direktore prof. UEK, dr. hab. inz. Renatas Salerno-Kochan. Susitikimo metu aptartos galimybės toliau vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, bendrų tarptautinių projektų rengimą ir vykdymą. Taip pat dalyvauta susitikimuose su katedros vedėja prof. UEK, dr. hab. inz. Agnieszka Cholewa Wojicik ir katedros darbuotojais. Bendraujant su dviejų Tarptautinių ryšių skyriaus padalinių – dėstytojų vizitus koordinuojančio ir studentų mobilumą koordinuojančio – darbuotojomis, buvo aptartos tolesnės dėstytojų ir studentų mainų galimybės.
Šis vizitas padės atverti platesnes galimybes tolesniam bendradarbiavimui tarp aukštųjų mokyklų.