2016 m. kovo 23 d. Vidaus audito skyriaus vedėja, Finansų katedros lektorė Žana Prokopovičienė organizavo seminarą dėstytojas, kurio tikslas – supažindinti dalyvius su vidaus kontrolės sistemos vertinimo principais viešojo sektoriaus subjektuose.
Lektorė supažindino su vidaus kontrolės ir vidaus audito sąvokomis. Seminaro dalyviai buvo įtraukti į sąvokų nagrinėjimą. Vėliau, pasiskirstę į grupes, dalyviai turėjo atlikti praktines užduotis: kontrolės subjektus surašyti pagal lygius. Buvo diskutuojama ar privačiame sektoriuje vidaus auditas yra privalomas. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Coso modeliu bei jį sudarančiais elementais. Pranešimo pabaigoje pateiktas demonstracinis leidinys „Rekomendacijos vidaus kontrolės sukūrimui, veikimui ir tobulinimui, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams“ bei keletas praktinių užduočių padedančių geriau įsisavinti seminaro metu išklausytą medžiagą.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė