Didžiuodamiesi galime pranešti, jog Vilniaus kolegija, pagal studentų skaičių priimtų į valstybės finansuojamas studijų vietas tarp kolegijų, yra pirmoji! Šią džiugią žinią 2017 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete studentams pranešė Kokybės valdymo skyriaus vedėja Laima Miežienė.
Kokybės skyriaus vedėja pristatė septynis Vilniaus kolegijos fakultetus bei kolegijos atributiką: vėliavą, logotipą ir himną. Pranešimo metu buvo paminėta, jog šiais metais į Vilniaus kolegiją įstojo net 41 studentas, kurio egzamino įvertinimas yra aukščiausias – šimtas balų (tai net 10 studentų daugiau nei pernai). Pristatymą tęsė Ekonomikos fakulteto lektorė bei Erasmus+ koordinatorė fakultete D. Ignatavičiūtė. Lektorė pristatė Erasmus+ mainų programą bei kvietė pirmakursius, apsilankyti informacinėje paskaitoje, kurioje bus atsakyta į visus klausimus apie neįkainojamą galimybę – studijuoti kitoje šalyje.
Vilniaus kolegijos Karjeros centro vedėja Beata Gervickaitė pristatė studentų, baigusių Vilniaus kolegiją, įsidarbinimo rodiklius. Galime džiaugtis, jog didžioji dalis studentų sėkmingai adaptuojasi darbo rinkoje ir dirba pagal specialybę!
Dėkojame Vilniaus kolegijos darbuotojoms už naudingą seminarą, o pirmakursiams primename, jog Erasmus+ studijų ir praktikų informacinis seminaras vyks rugsėjo 13 d. 13:15 val., 24 aud.!