2018 m. gegužės 2 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko mokymai dėstytojams. Pirmąją mokymų dalį „Literatūros analizė: nuo kam to reikia iki kaip tai padaryti“ pradėjo Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Prof. Dr. Vytautas Dikčius. Seminaro metu buvo atsakyta į šiuos klausimus: kas yra mokslinė literatūra, kokie taikytini literatūros analizės metodai. Seminaro metu buvo inicijuota diskusija kodėl svarbu atlikti literatūros analizę. Siekiant tinkamai įvykdyti literatūros analizę, mokymų dalyviai įsisavino keturių žingsnių taisyklę: skaityti, rašyti, mąstyti ir nurodyti.
Po pertraukos, Ekonomikos fakulteto dėstytojai klausėsi Bankininkystės katedros lektorės Sigitos Juzėnienės seminaro „Koučingas kaip instrumentas darbui su savimi ir studentais“. Seminaro metu paliesti šie aspektai: svarbiausi koučingo principai ir tikslai, sąmoningumo ugdymas ir konstruktyvaus grįžtamojo ryšio formavimas.
Nuoširdžiai dėkojame pranešėjams už suteiktas žinias, inicijuotas diskusijas ir gerosios patirties sklaidą.