2017 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko tradiciniu tapęs renginys: tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomika. Verslas. Vadyba – 2017”. Konferencijos pagrindiniai organizatoriai Ekonomikos katedra ir Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinė draugija.
Konferencijos tikslai: gaivinti ir stiprinti istorinę bei pilietinę savimonę; skatinti žiniomis, mokslu bei inovacijomis grįsto verslo kūrimą; puoselėti vadybos bei verslininkystės kultūrą; gilinti ekonomikos, verslo ir vadybos žinias, ugdyti studentų iniciatyvumą; kūrybiškumą bei verslumą. Studentai turėjo galimybę pasirinkti temą straipsniui iš plataus spektro krypčių: vadybos bei ekonomikos mokslų raida; vadybininko ir verslininko paveikslas istorijos raidoje; vadybos mokslo inovacijos bei iššūkiai Lietuvoje ir pasaulyje; Lietuvos ir užsienio šalių ekonomikos plėtros tendencijos; darnusis vystymasis ir besikeičianti verslo aplinka; nuosavo verslo kūrimo galimybės, ypatumai, grėsmės; verslumo ugdymas bei skatinimas; jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos; jaunimo integracijos į darbo rinką plėtojimas; Lietuvos įmonių veiklos analizė.
Konferencijos dalyviai, ruošdami straipsnius ir pranešimus, ugdė viešojo kalbėjimo kompetencijas, gilino žinias ekonomikos bei vadybos mokslo srityse. Studentai susipažino su inovatyvaus verslo kūrimo galimybėmis, vadybos bei verslininkystės kultūros puoselėjimu.
Konferencijos dalyvius pasveikino Ekonomikos katedros lektorė, SMD kuratorė Romantė Bučienė ir SMD pirmininkas Robertas Fedotovas. Įžanginį pranešimą „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas: misija (ne)įmanoma?“ skaitė Sonata Juciutė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros atstovė. Pranešėja supažindino su mokslinių tyrimų stažuočių teikimo tvarka bei galimybėmis dalyvauti įvairiuose mokslo projektuose.
Tarptautinei studentų konferencijai buvo paruoštas net 52 Lietuvos ir užsienio studentų straipsnių rinkinys, o konferencijos metu pristatyti 26 pranešimai. Didžiuojamės tokia dalyvių gausa! Kartu su studentais konferencijoje dalyvavo ir pranešimą skaitė Vilniaus „Versmės“ katalikiškos gimnazijos mokiniai, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Jaunojo ekonomisto klubo nariai. Konferencijoje be Vilniaus kolegijos (Elektronikos ir informatikos, Ekonomikos, Agrotechnologijų fakultetų) studentų dalyvavo ir kitų aukštųjų mokyklų studentai: Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Utenos kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos bei Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos. Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo pagal Erasmus+ mainų programą studijuojantys studentai iš Olandijos, Ispanijos, Portugalijos, Slovakijos, Belgijos, Makedonijos ir net Irano.
Dėkojame mokslinei ekspertų komisijai, kuri recenzavo straipsnius, dėstytojams, konsultavusiems studentus, konferencijos rėmėjui „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialui už skirtas raštines priemones dalyviams bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA). Nuoširdų ačiū tariame lektorių Ramučio ir Olgos Buckiūnų šeimai, kurie konferencijos dalyvius pradžiugino vaišėmis: varškės pyragu ir medumi. Esame dėkingi visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime didžiausios sėkmės!