Draudimo katedros lektorė, Studijų skyriaus vedėja Inga Pašiušienė ir Ekonomikos katedros lektorė, fakulteto Erasmus koordinatorė Danguolė Ignatavičiūtė 2017 m. gegužės 9-11 dienomis lankėsi Nacionalinės ir tarptautinės ekonomikos universitete Sofijoje, Bulgarijoje (University of National and World Economy, www.unwe.bg). Šio universiteto studentams lektorė D. Ignatavičiūtė skaitė paskaitas apie sąlyginę analizę (Excel). I. Pašiušienė skaitė paskaitas Finansų matematikos temomis. Tuo pačiu metu šiame universitete stažavosi ir Vilniaus kolegijos projektų vadovė Jelena Smalskienė.
Susitikimuose su Bulgarijos universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus atstovais buvo aptartos ateities Erasmus mainų galimybės abiejų aukštojo mokslo institucijų dėstytojams bei studentams.