2021 m. spalio 10–13 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto docentas dr. Artūras Vitas pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Rzeszow University of Technology (Lenkija, Rzeszow). Vizito metu dėstytojas Lenkijos studentams dėstė investicijų vertinimo metodus (NPV, PP, IRR), aptarė investicinių projektų rizikos vertinimo metodus, vedė paskaitą apie kaštų-naudos metodo taikymą vertinant kelis projektus vienu metu. Paskaitos metu studentai aktyviai reiškė savo nuomonę apie patikusius investicijų vertinimo metodus. A. Vitas išsamiai pristatė Vilniaus kolegiją ir Ekonomikos fakultete vykdomą Verslo ekonomikos studijų programą.
Vizito metu dėstytojas Artūras Vitas bendravo su Rzeszow University of Technology Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorėmis Monika Stanisz ir Joanna Ruszel, Kiekybinių metodų katedros docente dr. Aldona Migała-Warchoł. Dėstytojas susitikimo metu turėjo progą susipažinti su Rzeszow universitete taikoma plagijavimo sistema ir jos galimybėmis, tikrinant studentų baigiamuosius darbus. Dėstymo vizitas Rzeszow University of Technology suteikė daugiau galimybių šios įstaigos ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimui bei plėsti abipusius studentų ir dėstytojų mainus, tęsti bendrus mokslinius tyrimus socio-ekonomikos bei klimato kaitos srityse.

Docentas dr. Artūras Vitas