Dėl dėstytojų atestavimo:

  • Ekonomikos fakulteto dėstytojų konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2016 m. gegužės 11 d. 14 val. adresu Naugarduko g. 5, 3 auditorijoje.

Dėl viešo konkurso dėstytojo pareigoms užimti:
Katedrų posėdžiai/seminarai dėstytojų viešo konkurso pretendentams į renkamas pareigas pirmai kadencijai vyks Ekonomikos fakultete, adresu Naugarduko g. 5:

  • Bankininkystės katedra – 2016 m. birželio 1 d. 14 val., 15 auditorija;
  • Draudimo katedra – 2016 m. birželio 2 d. 13 val., 9 auditorija.

Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2016 m. birželio 9 d. 14 val. adresu Naugarduko g. 5, 3 auditorijoje.

Asta Pikelienė
Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė