2016 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriuje lankėsi Bydgoščiaus Ekonomikos universiteto (Lenkija) Tarptautinių ryšių biuro vadovas Patryk Antonik ir biuro darbuotojos Marta Pawłowska, Erasmus+ koordinatorė, kuruojanti išvykstančius studentus, bei Yuliia Mulyk, atsakinga už į universitetą atvykstančių studentų koordinavimą.
Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė kolegoms iš Lenkijos pateikė informaciją apie Vilniaus kolegijos dalyvavimą Erasmus+ ir kitose tarptautinėse programose. Akcentuota, kad dalyvavimas tarptautinėse programose padeda integruotis į Europos aukštojo mokslo plėtros procesus, projektų vykdymo metu vyksta dėstytojų ir studentų mainai, atnaujinamos studijų programos, moduliai, įkuriamos naujos modernios laboratorijos, modernizuojama senoji įranga, įsigyjamos naujos informacinės technologijos. Atkreiptas dėmesys į Bydgoščiaus Ekonomikos universiteto ir Vilniaus kolegijos bendradarbiavimo tradicijas ir siekis tęsti šią gerąją praktiką. Atskirai pateikta informacija apie Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete siūlomus dalykus, Erasmus+ studentams dėstomus anglų k., kurių yra 22 – Taikomoji matematika, Bankų auditas ir kontrolė, Bankų rizikos valdymas, Verslo komunikacija, Ekonometrija, Tarptautinė ekonomika, Mokesčiai ir mokesčių administravimas, Draudimo vadyba ir kt.
Bydgoščiaus Ekonomikos universiteto Tarptautinių ryšių biuro vadovas Patryk Antonik atkreipė dėmesį į ypač juos dominančias tolesnio bendradarbiavimo sritis: megatronikos, informacinių technologijų ir ekonomikos / verslo vadybos. Be kita ko, buvo aptartos Bydgoščiaus Ekonomikos universiteto Sveikatos priežiūros fakulteto studentų stažuočių Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete perspektyvos.
Susitikime taip pat buvo susitarta nedelsiant atnaujinti Vilniaus kolegijos ir Bydgoščiaus Ekonomikos universiteto Dvišalio bendradarbiavimo sutartį.

Daiva Kiminaitė, Ekonomikos fakulteto Projektų vadovė / lektorė

20160915_102703