2017 m. rugsėjo 18 d. fakultete pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą lankėsi Bydgoščiaus ekonomikos universiteto (Bydgoszcz University of Economy, Poland) prorektorė tarptautiniams ryšiams, prof., dr. Marzena Sobczak-Michałowska, Lenkų kalbos ir kultūros mokyklos direktorė, Taikomosios lingvistikos katedros prof., dr. Irena Kudlińska, Europos instituto direktorė, Informacinių technologijų ir kompiuterių katedros vedėja, dr. Swietłana Kaszuba. Universiteto atstovės susitiko su fakulteto administracija tikslu pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti galimas bendradarbiavimo veiklas, susitiko su studentais, apžiūrėjo fakulteto materialinę bazę. Susitikime dalyvavo dekanė Asta Pikelienė, prodekanė Nijolė Kašėtienė, Erasmus koordinatorė Danguolė Ignatavičiūtė, Finansų katedros vedėja, lektorė Olga Buckiūnienė, projektų vadovė Daiva Kelpšaitė.