Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2019 m. gruodžio 10–19 dienomis veikė istorinių dokumentų paroda „Be VAKAR nebus ŠIANDIEN“. Parodą inicijavo ir parengė Buhalterinės apskaitos katedros lektorė Laima Šapalienė. Parodoje eksponuoti dokumentai, susiję su studijomis, chronologiškai suskirstyti į kelias dalis: nuo 1945 m. – Finansų technikumo, iki šių dienų – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto, veiklos metų. Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė „Istorijos metraštis“ – albumas, iliustruotas nuotraukomis ir apdovanojimais iš mokslo įstaigos veiklos 1947–1990 m. Parodoje buvo galimybė palyginti mokslo įstaigoje 1945–2019 m. vykdomas studijų programas, dėstomus dalykus, egzaminavimo tvarką, rašto darbų rengimo metodinius nurodymus, baigiamuosius darbus ir jų spausdinimo ypatumus, dėstomo dalyko vizualizaciją auditorijoje ir kt. Pirmą kartą fakulteto istorijoje buvo eksponuojami dėstytojų leidiniai, studentų paruoštukės, nuotraukos iš asmeninių archyvų ir kt. dokumentai, kurie domino fakulteto bendruomenę. Paroda – puikus pavyzdys, kad ir netiesioginis susitikimas su „gyvąja“ istorija – buvusiais ir tebedirbančiais dėstytojais, ar istoriniais dokumentais – padeda išlaikyti nenutrūkstamą sąsają istorijai ir dabarčiai. Retsykiais atverskime pageltusius lapus, pasižvalgykime į senas nuotraukas – be VAKAR nebus ŠIANDIEN, tačiau be ŠIANDIEN nebus RYTOJ.
Nuoširdus AČIŪ prodekanei R. Martišienei, lektorėms V. Baltrūnienei, O. Buckiūnienei, O. Gudaitienei, B. Jukonienei, I. Pašiušienei, ir R. Urniežienei už išsaugotus ir pasidalintus dokumentus.

Lektorė Laima Šapalienė