2018 m. kovo 7 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Imitacinėje bendrovėje „VIKO Bankas“ Vilniaus Radvilų gimnazijos mokiniai atliko Bankininkystės profesinio veiklinimo praktiką.
Praktika prasidėjo supažindinant gimnazistus su Vilniaus kolegijos fakultetais bei Ekonomikos fakulteto studijų programomis. Bankininkystės katedros vedėja, lektorė Gitana Mečėjienė pravedė paskaitą „Įvadas į bankus ir kreditą“.
Po paskaitos mokiniai buvo palydėti į imitacinę bendrovę „VIKO Bankas“, kur susipažino su bankuose taikoma informacine sistema Forpost bei atliko įvairias praktines užduotis, kurias paruošė Bankininkystės katedros lektorius ir imitacinės bendrovės „VIKO Bankas“ vadovas Alvydas Mackevičius.
Džiaugiamės jau ketvirtus metus sėkmingu bendradarbiavimu su Vilniaus Radvilų gimnazija!