2016 m. gegužės 9-13 d. Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros vedėja, lektorė Gitana Mečėjienė ir lektorė Jolita Naujalienė lankėsi Thessaly technologijų institute (Technological Educational Institute of Thessaly, Lárisa, Thessalia, Greece, http://www.teilar.gr/), kur pagal Erasmus+ programos mobilumą dėstymui skaitė paskaitas instituto studentams. Paskaitų temos: vidaus kontrolė versle, vidaus audito tikslai ir funkcijos, vidaus kontrolės procesai, asmeninių finansų valdymas, asmeninio biudžeto valdymo įrankiai. Vizito metu lektorės turėjo galimybę susipažinti su kolegomis dėstytojais, administracijos darbuotojais, instituto materialine baze, pristatė Vilniaus kolegiją. Aptartos Thessaly instituto ir Vilniaus kolegijos studentų mainų pagal Erasmus+ mainų programą galimybės. Laisvalaikiu buvo galimybė aplankyti Larissa miesto, kuriame įsikūręs institutas, istorinius kultūrinius paminklus.