2017 m. balandžio 22 – 30 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Bankininkystės katedros lektorės Sigita Juzėnienė ir Laima Steiblienė pagal Erasmus+ programą lankėsi Bankininkystės Institute Prahoje (Čekijos Respublika).
Bankininkystės institutas Prahoje – tai privati aukštoji mokykla, įsteigta 1999 metais. Joje studentai studijuoja pagal dvi studijų programas: Bankų vadyba ir Finansai. Aukštojoje mokykloje studijuoja apie 200 studentų.
Stažuotės metu susipažinta su aukštąja mokykla, jos studijų programomis, taikomais mokymo metodais. Buvo diskutuota dėl bendradarbiavimo vykdant tarptautinį tyrimą ,,Z kartos sąryšis su tipinėmis elgesio strategijomis“. Tartasi dėl aktyvesnio studentų dalyvavimo Erasmus+ studijų mainų programoje. Vizito metu buvo susipažinta su nauju bendradarbiavimo partneriu – Universitat de les Illes Balears (UIB; Ispanija).