2018 m. vasario 22 dieną Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete šurmuliavo tradicinis renginys ,,Bankininko diena”, skirtas Lietuvos valstybės 100 metų atkūrimo paminėjimui bei bankininko vardo ir Bankininkystės studijų programos populiarinimui.
Antro kurso Bankininkystės studijų programos studentai kvietė apsilankyti imitacinėje bendrovėje ,,VIKO Bankas“, susipažinti su banko veikla, išbandyti savo žinias finansinio raštingumo viktorinoje. Bankininko dienoje tradiciškai dalyvavo fakulteto socialiniai partneriai. AB Luminor bankas atstovas Jonas Vyšniauskas pravedė studentams interaktyvią paskaitą tema ,,Mokėjimų (r)evoliucija“. Paskaitoje dalyvavo ne tik jaunieji bankininkai, bet ir kolegos iš Buhalterinės apskaitos bei Verslo ekonomikos studijų programų.
Renginį ,,Bankininko diena“ vainikavo apsilankymas Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose. Studentai apžiūrėjo 1918 m. vasario 16 d. nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo bei susipažino su muziejaus atnaujinta ekspozicija ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863-1918 metai“.
Renginio paskutinieji akordai nutilo tik į pavakarę, palikdami nepamirštamus įspūdžius, įkvėpimą studijoms bei naujiems kūrybiniams polėkiams.