Pagrindiniai Ekonomikos fakulteto Studentų mokslinės draugijos (SMD) veiklos tikslai: supažindinti studentus su mokslinio darbo pagrindais, ugdyti studentų atsakomybę, pilietinį aktyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, verslumą, telkiant Ekonomikos fakulteto bendruomenę, gilinti ekonomikos, vadybos, verslo ir finansų sričių profesines žinias bei mokslo taikomojo darbo teorinius ir praktinius įgūdžius, rengti mokslines-praktines konferencijas ir dalyvauti kituose renginiuose, įvairiose švietėjiškose mokslo programose ir projektuose, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių universitetų ir kolegijų studentų mokslinėmis draugijomis.
Dėkojame aktyviausiems draugijos nariams: Domantei Grybėnaitei, VE15A gr., Kristinai Marško, BN14A gr., Deimantei Pažusytei, BN14A gr., Ričardui Zablockiui, FI14A gr., Viktorijai Kadzevič, BN14A gr., Robertui Fedotovui, BN14B gr., Lorai Mackevičiūtei, BA15A gr.
Vytautas Šėmys FI15A gr. šiuo metu išvykęs studijoms pagal Erasmus + programą, tačiau toliau tęs savo veiklą draugijoje.
2016 m. spalio 17 d. įvykusio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu priimti nauji nariai, patvirtintas 2016/2017 m. m. veiklos planas, į draugijos tarybą išrinkti Ričard Zablockij, FI14A gr., Sabina Kucevič BA16A gr., Robertas Fedotovas BN14B gr., Domantė Grybėnaitė VE15A gr., Evelina Dorniak ID15A gr. EKF SMD tarybos pirmininku išrinktas Bankininkystės studijų programos trečio kurso, BN14B gr. studentas Robertas Fedotovas.

EKF SMD kuratorius doc. dr. Artūras Vitas