Kursai, mokymai, seminarai

Fakultete šalia nuosekliųjų studijų vyksta NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Organizuojami kursai ir seminarai:

Apskaitos ir mokesčių pagrindai pdf-e1413458454438 (trukmė 6 savaitės, 240 akademinių valandų).
Programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, leidžiančių tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, kontroliuoti apskaitos politikos įgyvendinimo ir formavimo procesus, analizuoti ir vertinti ūkinės veiklos rezultatus.

Buhalterinės apskaitos pagrindai pdf-e1413458454438 (trukmė 5 savaitės, 200 akademinių valandų).
Programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, reikalingų profesiniam buhalterio darbui, tvarkant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, kontroliuojant apskaitos politikos įgyvendinimo procesus, vertinant finansinius rezultatus.

Kompiuterizuota apskaita (trukmė 5 savaitės, 200 akademinių valandų).
Programos tikslas – suteikti žinių, gebėjimų ir praktinių įgūdžių, reikalingų profesiniam buhalterio darbui, įvaldant specializuotas modulines kompiuterines programas.

Verslo plano rengimas pdf-e1413458454438 (smulkiesiems verslininkams) (trukmė 3 savaitės 120 akademinių valandų).
Programos tikslas – parengti mokymo programos dalyvį savarankiškai smulkaus verslo kūrimo ir organizavimo veiklai.

Projektų valdymo pagrindai pdf-e1413458454438 (trukmė – 12 akademinių valandų).
Programos tikslas – suteikti projektų valdymo pagrindų žinių, formuoti pagrindinius projektų valdymo metodų ir įrankių naudojimo įgūdžius.

Dokumentų valdymo pagrindai pdf-e1413458454438 (trukmė 8 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams dokumentų valdymo teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei rašytinės komunikacijos gebėjimų.

Dokumentų valdymas pdf-e1413458454438 (trukmė 1 savaitė, 40 akademinių valandų).
Programos tikslas – suteikti dokumentų rengimo, įforminimo, bylų tvarkymo, saugojimo ir rašytinės komunikacijos teorinių žinių bei praktinių įgūdžių.

Asmeninių finansų valdymas pdf-e1413458454438 (trukmė – 4 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – pateikti asmeninių finansų valdymo teorinius pagrindus ir, remiantis konkrečiais pavyzdžiais, atskleisti jų praktinio taikymo metodus ir būdus, asmeninių finansų praktinio valdymo pagrindus.

Derybos. Kaip pasiekti abipusės naudos pdf-e1413458454438 (trukmė – 4 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams žinių apie  derybų procesą ir jo etapus. Parodyti derybų strategijas ir stilius, pateikti įrankius, padėsiančius deryboms būti efektyvesnėms tiek profesinėje veikloje, tiek sociume.

Efektyvi komunikacija pdf-e1413458454438 (trukmė – 4 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams žinių apie bendravimą. Kaip bendrauti, kad sukurti pozityvius santykius.

Pasirengimas draudimo brokerio kvalifikaciniam egzaminui pdf-e1413458454438 (trukmė – 8 akademinės valandos).
Programos tikslas – pasirengti Lietuvos banko organizuojamam draudimo brokerio kvalifikaciniam egzaminui. Seminaras parengtas remiantis Lietuvos banko parengta draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino programa ir literatūros sąrašu.

Laiko valdymas: kaip neskubant visur suspėti? pdf-e1413458454438 (trukmė – 4 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams laiko valdymo žinių bei parodyti įrankius, kurių pagalba galima optimaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti turimą laiką nustatytų tikslų pasiekimui bei užduočių atlikimui.

Mokesčių pagrindai pradedantiesiems pdf-e1413458454438 (trukmė 6 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – suteikti praktinių įgūdžių apie mokesčius, padėsiančių klausytojams įvertinti mokestines situacijas ir atlikti ūkio subjekto prievoles, susijusias su mokesčiais.

Mokesčių administravimo pagrindai pdf-e1413458454438 (trukmė 2 savaitės, 80 akademinių valandų).
Programos tikslas: supažindinti mokymo dalyvius su išmaniuoju mokesčių administravimu ir sudaryti prielaidas programos dalyviams savarankiškai gilinti žinias mokesčių administravimo srityje, analizuoti praktinius ir teorinius šio proceso aspektu.

Žmonių elgesio strategijos pagal 9 Eneagramma tipus pdf-e1413458454438 (trukmė – 4 akademinės valandos).
Seminaro tikslas – parodyti kiekvienam tipui individualų asmenybės augimo kelią ir atskleisti, kaip vystyti stipriąsias savo puses. Seminaro metu dalyviams suteikiamos žinios apie žmonių asmenybės tipus, jų skirtingą elgesį, skirtingas vertybes, įsitikinimus, bendravimo būdus.

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto organizuojamus kursus veda lektoriai, turintys praktinės patirties ir teorinių žinių.

Kursų ir seminarų dalyviai aprūpinami metodine medžiaga, jiems išduodamas VIKO EKF pažymėjimas apie išklausytą kvalifikacijos tobulinimo kursą.

Informacija teikiama:
VILNIAUS KOLEGIJOS EKONOMIKOS FAKULTETAS
Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius (515 kab.)
Kontaktinis asmuo – Inga Grinevičienė
Tel. + 370 629 00 497
El. pašto adresas: i.grineviciene@ekf.viko.lt