Vadovaujantis Vilniaus kolegijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-53 „Dėl Vilniaus kolegijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl studijų vykdymo karantino metu“ galiojimo pratęsimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, ir Ekonomikos fakulteto dekano įsakymu 2021 m. vasario 25 d. Nr. EK B-4 „Dėl studijų vykdymo pratęsus karantiną“ Ekonomikos fakultete darbas ir studijos organizuojamos tokia tvarka:

  1. Ekonomikos fakultetas 2021 m. kovo 1 – balandžio 5 d. studijas vykdys nuotoliniu būdu. Visų nuolatinių ir nuolatinių, studijuojančių pagal sesijinį paskaitų tvarkaraštį, kursų studentams studijos vyks nuotoliniu būdu (paskaitos, pratybos, tarpiniai atsiskaitymai, praktikos, galutiniai atsiskaitymai) pagal patvirtintą tvarkaraštį.
  2. Administracija iki balandžio 5 d. dirbs mišriu būdu. Studentai konsultuojami, registruojamos sutartys, prašymai ir kt. – nuotoliniu būdu.