Atsižvelgiant į pandeminę situaciją Lietuvoje, susidariusią dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio, vadovaujantis Vilniaus kolegijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-360 „Dėl studijų vykdymo karantino metu pratęsimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1310„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo, ir Ekonomikos fakulteto dekano įsakymu 2020 m. lapkričio 25 d. Nr. EK B-41 „Dėl studijų vykdymo karantino laikotarpiu pratęsimo“ Ekonomikos fakultete 2020 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 17 d. darbas ir studijos organizuojamos tokia tvarka :

  1. visų nuolatinių ir nuolatinių, studijuojančių pagal sesijinį paskaitų tvarkaraštį, kursų studentams studijos vyks nuotoliniu būdu (paskaitos, pratybos, tarpiniai atsiskaitymai, praktikos, galutiniai atsiskaitymai) pagal patvirtintą tvarkaraštį;
  2. administracijos darbas organizuojamas mišriu būdu. Esant klausimų rekomenduojama susisiekti su administracijos darbuotojais el. paštu ar telefonu, nurodytu fakulteto internetiniame puslapyje;
    Dalinkimės gerąja patirtimi, padrąsinkime vieni kitus geru žodžiu, patarimu, žinute ar skambučiu. Tik kartu kiekvienas galime pasiekti daugiau.

Būkime sąmoningi ir sveiki.