Finansai

2013 m. Tarptautinė ekspertų komisija atliko Vilniaus kolegijos studijų programos Finansai išorinį vertinimą. Remiantis komisijos išvadomis (Studijų kokybės vertinimo centro 2013-06-28 pažyma Nr. SV5-115 „Dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo“), studijų programa Finansai (valstybinis kodas 653N30003) įvertinta teigiamai bei akredituota 6 metams (iki 2019 m. birželio 30 d.).

FINANSAI

VILNIAUS KOLEGIJA | EKONOMIKOS FAKULTETAS

(Studentų g. 39A, 524 kab., LT-08106, Vilnius; el.p. finansai@ekf.viko.lt, tel. + 370 640 37 268)

Valstybinis kodas 6531LX039
Studijų kryptis L03 Finansai
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacija Verslo vadybos profesinis bakalauras
Specializacijos
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų programos rezultatai Bendrauti darbo aplinkoje lietuvių ir užsienio kalbomis su verslo partneriais ir klientais.
Savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją bei suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Kaupti finansų sistemos informaciją profesinėms inovacijoms diegti, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Taikyti finansų profesinės veiklos žinias, analizės metodus ir būdus.
Rengti finansines, statistines ir mokestines ataskaitas bei analizuoti jų duomenis.
Teikti analizės rezultatus vidaus bei išorės vartotojams.
Vertinti finansinę veiklą ir teikti siūlymus finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais.
Rengti ir įgyvendinti finansinius bei verslo planus.
Priimti finansinius ir investicinius sprendimus.
Valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus.
Užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.
Studijų planai
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m.
Nuolatinės sesijinės studijos Įstojusiems 2017 m.
Profesinės veiklos galimybės Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti finansininko ar panašų darbą valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įstaigose, mokesčių inspekcijose, socialinės apsaugos sistemos įstaigose, verslo įmonėse.
Socialiniai partneriai:
UAB „Aukso centras“, UAB „Bitsens“, LR Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus apskrities gelbėjimo valdyba.