Nuolatinės sesijinės studijos (nuotoliniu būdu)

Nuolatinių sesijinių studijų (nuotoliniu būdu) organizavimas

Nuolatinių sesijinių studijų, vykdomų nuotoliniu būdu, trukmė – 3 metai, apimtis – 180 kreditų, vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų. Nuotolinės studijos organizuojamos sesijomis. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Rudens ir pavasario semestruose organizuojama po tris sesijas.

Šios studijos skirtos asmenims, gyvenantiems užsienyje ir negalintiems atvykti į paskaitas bei atsiskaitymus. Nuotolines studijas gali rinktis ir tie asmenys, kurie gyvena Lietuvoje, tačiau visiškai neturi galimybės atvykti į sesijas.

Kiekvienai sesijai yra sudaromas tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodoma virtualių susitikimų su dėstytojais data ir laikas. Virtualūs susitikimai su dėstytojais vyksta virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle, Teams, Office365.

Virtualaus susitikimo metu dėstytojas studentui suteikia visą informaciją: dalyko studijų rezultatai, dalyko kaupiamojo vertinimo struktūra, vertinimo kriterijai, informacija apie metodinę medžiagą ir studijuotiną literatūrą bei atsiskaitymo būdai.

Nuotolinių studijų studentai turi galimybę teorinę medžiagą studijuoti jiems patogiu laiku, laikydamiesi dalyko dėstytojų pateikiamų rekomendacijų.

Studentų patogumui organizuojama:

  • konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
  • konsultacijos elektroniniu paštu;
  • bendravimas vaizdo konferencijų programa.

Nuotolinės studijos organizuojamos pagal Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Finansų, Investicijų ir draudimo bei Verslo ekonomikos studijų programas.