Praktikos

1. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta būtinai turi būti suderinta su baigiamosios praktikos vadovu.
2. Sutartis turi būti atspausdinta ir užpildyta trimis egzemplioriais (kiekvienas egzempliorius ant vieno lapo iš abiejų pusių).
3. Užpildę bei pasirašę sutartis Jums skirtoje vietoje, visus tris egzempliorius pristatykite baigiamosios praktikos vadovui, ne vėliau kaip likus 5 d.d. iki Baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios.

Baigiamosios praktikos sutartys BA18S, BN18S, FI18S, VE18S, ID18S