Praktikos

1. Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vieta būtinai turi būti suderinta su baigiamosios praktikos vadovu.
2. Sutartis turi būti atspausdinta ir užpildyta trimis egzemplioriais (kiekvienas egzempliorius ant vieno lapo iš abiejų pusių).
3. Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas būtinai turi būti lietuvių ir anglų kalbomis (oficialus VĮ Registrų centre įregistruotas pavadinimas).
4. Užpildę bei pasirašę sutartis Jums skirtoje vietoje, visus tris egzempliorius pristatykite baigiamosios praktikos vadovui, ne vėliau kaip likus 5 d.d. iki Baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios. Studentai, kurie atliks Baigiamąją profesinės veiklos praktiką anksčiau nei numatyta studijų plane, pildo žemiau nurodytas praktikos sutartis. Praktikos atlikimo vieta ir laikas būtinai turi būti suderintas su praktikos vadovu.