Dokumentai

VILNIAUS KOLEGIJOS AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Nuotolinių studijų organizavimo tvarka

Bendrieji studijų rašto darbų reikalavimai (Nuo 2020-02-01)

Pateikties šablonas

Atsiskaitymo lapelis

Studijų įmokų mokėjimo kvitai


Studento prašymų pavyzdžiai Nuolatinių sesijinių studijų studentams studijuojantiems nuotoliniu būdu:
Atsiskaitymo lapelis
Prašymas dėl akademinių atostogų
Prašymas dėl studijų atnaujinimo
Prašymas dėl studijų tęsimo po akademinių atostogų
Prašymas dėl braukimo iš studentų sąrašų
Prašymas dėl dalykų įskaitymo
Prašymas dėl pavardės pakeitimo
Prašymas dėl perkėlimo į valstybės finansuojamą studijų vietą
Prašymas dėl baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laisvu nuo paskaitų metu
Prašymas dėl išankstinės baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo
Prašymas dėl egzaminų sesijos pratęsimo
Prašymas dėl studijų programos keitimo
Prašymas dėl studijų nuotoliniu būdu
Prašymas dėl mokesčio už studijas mokėjimo dalimis rudens semestre
Prašymas dėl mokesčio už studijas mokėjimo dalimis pavasario semestre
Prašymas dėl mokesčio už studijas mokėjimo atidėjimo
Prašymas dėl dalyko kartojimo
Prašymas dėl įmokos grąžinimo
Prašymas dėl grupės keitimo


Studento prašymų pavyzdžiai Ištęstinių studijų studentams studijuojantiems nuotoliniu būdu:
Dėl akademinių atostogų
Dėl atstatymo
Dėl braukimo iš studentų sąrašų
Dėl dalykų įskaitymo
Dėl mokesčio už studijas mokėjimo atidėjimo
Dėl mokesčio už studijas mokėjimo dalimis rudens semestre
Dėl mokesčio už studijas mokėjimo dalimis pavasario semestre
Dėl pavardės keitimo
Dėl perkėlimo į vf studijų vietą
Dėl studijų tęsimo po akademinių atostogų
Dėl studijų pažymėjimo išdavimo
Dėl baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo laisvu nuo paskaitų metu
Dėl išankstinės baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo
Dėl egzaminų sesijos pratęsimo
Dėl studijų programos keitimo
Dėl studijų formos keitimo
Dėl dalyko kartojimo
Dėl įmokos grąžinimo