Nuolatinių studijų studentams

Kontaktai:
Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius

Inga

Studijų skyriaus vedėja
Inga PAŠIUŠIENĖ
tel. + 370 620 39 062
el. paštas i.pasiusiene@ekf.viko.lt
kab. Nr. 514

 

Studijų skyriaus vadybininkė
Laura ŽARSKIENĖ
tel. + 370 639 13 926
el. paštas l.zarskiene@ekf.viko.lt
kab. Nr. 515

Nuolatinės studijos organizuojamos pagal Bankininkystės (lietuvių ir anglų k.), Buhalterinės apskaitos (lietuvių k.), Investicijų ir draudimo (lietuvių k.), Finansų (lietuvių k.) ir Verslo ekonomikos (lietuvių ir anglų k.) studijų programas.
Studijuoti priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.
Studijų trukmė – 3 metai.
Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Kiekvieną studijų semestrą studijuojamų dalykų (modulių) apimtis 30 kreditų.
Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis pagal fakulteto dekano patvirtintą studijų grafiką ir paskaitų tvarkaraštį.
Apie 85 proc. pirmakursių studijas finansuoja valstybė. Gerų studijų rezultatų pasiekę studentai gauna skatinamąsias stipendijas. Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučiu.
Baigusieji studijas gauna profesinio bakalauro diplomą.