Nuolatinių sesijinių studijų studentams

Kontaktai:
Studentų g. 39A, LT-08106, Vilnius
tel. + 370 629 00 497,
Ieškokite mūsų Facebook’e

Nuolatinės sesijinės studijos, tai modernus ištęstinių studijų analogas, kai akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis pagal sesijinį tvarkaraštį.

Studijų skyriaus specialistė
Inga Grinevičienė
tel. + 370 629 00 497
el. paštas i.grineviciene@ekf.viko.lt
kab. Nr. 515

Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių sesijinių studijų trukmė 3 metai, apimtis – 180 kreditų, Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų.
Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos sesijomis. Mokslo metus sudaro du semestrai: rudens ir pavasario. Rudens ir pavasario semestre organizuojama po dvi sesijas, kurių metų vyksta paskaitos, konsultacijos, atsiskaitymai.

Šias studijas gali rinktis tie stojantieji, kurie dirba arba planuoja dirbti ar dėl kitų priežasčių nori studijuoti mažesniu intensyvumu. Nuolatinės sesijinės studijos studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą. Kiekvienai sesijai yra lanksčiai sudaromas tvarkaraštis, derinant su studentų poreikiais, pvz., dalis tarpinių atsiskaitymų, egzaminų ir projektų yra laikoma savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais, t. y. pasibaigus sesijai). Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai  dalyvauja paskaitose, praktikumuose, seminaruose, rengia ir gina projektus, laiko egzaminus. Dėstytojų paskaitos ir konsultacijos derinamos su e-mokymosi elementais, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, todėl studentai gali studijuoti savarankiškai.
Studentų patogumui organizuojama:
• konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje;
• individualios konsultacijos tarp sesijų;
• konsultacijos elektroniniu paštu;
• bendravimas Teams komunikacijos platforma
Nuolatinės sesijinės studijos organizuojamos pagal Bankininkystės, Buhalterinės apskaitos, Finansų, Investicijų ir draudimo bei Verslo ekonomikos studijų programas.