6-oji tarptautinė mokslinė-praktinė studentų konferencija/6th International Student Scientific-Practical Conference

„EKONOMIKA. VERSLAS. VADYBA – 2019“
“ECONOMICS. BUSINESS. MANAGAMENT – 2019“

2019 m. balandžio 17 d. Vilniaus kolegija Ekonomikos fakultetas
Naugarduko g. 5, Vilnius

17 April 2019 Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences Economics Faculty
Naugarduko str. 5, Vilnius

Registracija/Registration

Kvietimas ir reikalavimai straipsniui

Invitation and Guidelines for Article