Leidyba

VITAS, Artūras. Ekonometrija: mokomoji knyga. Vilnius: UAB Vilniaus turto nuoma, 2015, 84 p. ISBN 978-609-95716-0-7.
Mokomoji knyga skirta universitetų ir kolegijų studentams. Naudingos informacijos joje ras įmonių ekonomistai ir analitikai bei visi, kurie nori suprasti ekonometriją.
Mokomojoje knygoje pateikiama ekonometrijos samprata, ekonometrijos taikymo sritys, apžvelgiama matematinės statistikos svarba. Parodomos regresines analizės, laiko eilučių ir tikimybinių skirstinių taikymo sritys, analizuojami pagrindiniai ekonometrijos metodai, gilinamasi į tiesinę ir dauginę regresiją, regresijos ryšio determinuotumą, laiko eilutės sudėtines dalis bei prognozavimą pagal laiko eilutes.

VITAS, Artūras. Investicijų ekonomika: teisingų investavimo sprendimų priėmimas. Vilnius: UAB Vilniaus turto nuoma, 2015, 128 p. ISBN 978-609-95716-14.
Knyga skirta universitetų ir kolegijų studentams. Joje naudingos informacijos ras įmonių finansininkai, ekonomistai ir analitikai bei visi, kurie nori efektyviai investuoti.
Knygoje pateikiama investicijų samprata, supažindinama su investicijų efektyvumo vertinimo metodais, apžvelgiami vertybinių popierių portfelio valdymo ypatumai, akcijų, obligacijų ir įmonės vertės nustatymo modeliai, pagrindiniai investicijų efektyvumo vertinimo metodai, gilinamasi į NPV, jautrumo ir scenarijų analizę, pristatomi fundamentaliosios ir techninės analizės pagrindai.

VITAS, Artūras. Įmonės finansų ir verslo procesų analizė: mokomoji knyga. Vilnius: UAB Vilniaus turto nuoma, 2016, 125 p. : ISBN 978-609-95716-2-1
Mokomoji knyga skirta universitetų ir kolegijų studentams. Joje naudingos informacijos ras įmonių padalinių vadovai, finansų ir verslo analitikai bei visi, kurie nori gilintis į įmonės finansų analizę.
Mokomojoje knygoje pateikiama įmonės finansų strategijos samprata, supažindinama su investicijų efektyvumo vertinimo metodais, apžvelgiami biudžetų formavimo ir verslo procesų analizės ypatumai, gilinamasi į įmonės finansų analizę, NPV, jautrumo ir scenarijų analizę, supažindinama su biudžetų formavimo principais, apžvelgiami verslo procesų vertinimo kriterijai.

ŠAPALIENĖ, Laima; VALENTUKEVIČIENĖ, Sigita; ZAKARIENĖ, Jūratė. Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai. Mokomoji knyga. Vilnius: Ciklonas. 2014, 154 p. ISBN 978-609-8122-05-3.
Knyga skirta socialinių mokslų studijų krypčių ekonomikos studijų studentams (besimokantiems pagal koleginių studijų programą), rašantiems verslo planus, asmenims, planuojantiems pradėti verslą, bei tiems, kurie domisi ekonominiu ir finansiniu verslo prognozavimu.
Verslo idėjai įgyvendinti reikia turėti nemažai teisės, ekonomikos, vadybos mokslų žinių. Pagrindiniai verslo planavimo tikslai yra: analizuoti ir vertinti verslo aplinkoje vykstančius ekonominius pokyčius, nustatyti verslo finansavimo poreikį ir šaltinius, numatomus finansinius sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais. Šioje mokomojoje knygoje daugiau dėmesio skiriama ekonominiams verslo plano skaičiavimams, pateikiami kalendorinio pusmečio pavyzdžiai ir duomenys. Ekonominiai skaičiavimai atliekami naujai uždarajai akcinei bendrovei steigti, bet knygoje pateikiama nemažai patarimų ir jau veikiančiai įmonei.
Daugiau informacijos galite rasti: http://www.skaityk.lt arba UAB „Ciklonas“ internetiniame puslapyje.

BUCKIŪNIENĖ, Olga. Finansų teorijos pagrindai. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2011. ISBN 978-609-436-012-1.
Knyga skirta kolegijų studentams, tačiau ja galės pasinaudoti ir universitetuose studijuojantys finansus, buhalterinę apskaitą, verslo ekonomiką, draudimą, bankininkystę ir kitas ekonomikos sritis bei norintys pagilinti žinias apie pinigus, finansus, biudžetą, valstybės skolas, tarptautinius finansus.
Knygą sudaro 7 skyriai, pagrindinės temos: Pinigai ir vertybiniai popieriai, Finansų apibūdinimas, Finansų sistema, Biudžetas, Kredito sistema ir finansų institucijos, Valstybės skola ir jos valdymas, Tarptautiniai bankai ir finansai.
Daugiau informacijos galite rasti: http://www.skaityk.lt/ arba UAB „Ciklonas“ internetiniuose puslapiuose.

ŠAPALIENĖ, Laima. Lietuvos mokesčių sistema: teoriniai ir praktiniai pagrindai. Mokomoji knyga (Antras, atnaujintas ir papildytas leidimas). Vilnius: RDI grupė, 2010. 168 p. ISBN 978-609-8042-01-6.
Knyga skirta socialinių mokslų studijų krypčių ekonomikos studijų studentams (studijuojantiems pagal koleginių studijų programą), asmenims, galvojantiems pradėti verslą ar jį pradėjusiems bei visiems tiems, kurie dar nėra susipažinę su mokesčių pradžiamoksliu, bet domisi šia sritimi.
Knyga galėtų sudominti ir tuos asmenis, kurie jau yra sukaupę tam tikrų žinių apie mokesčius, bet (dėl dažno mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių teisės aktų keitimosi) abejoja jomis.
Leidinio pirmajame skyriuje yra aptariami mokesčių administravimo pagrindai, nagrinėjami klausimai, kurie dažniausiai kyla tarp ūkio subjektų ir valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI). Antrasis knygos skyrius yra skirtas mokesčių teisinio reglamento aptarimui, nes tai tiesiogiai susiję su mokestinių prievolių vykdymu. Praktinių darbų užduotys trečiajame skyriuje yra sugrupuotos pagal mokesčių rūšis ir išdėstytos sunkėjančia tvarka, todėl jas galima pasirinkti pagal savo žinių lygį.

ULVIDIENĖ, Erstida; BUČIENĖ, Romantė. Makroekonomikos užduočių rinkinys. Mokomoji knyga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2008. 147 p. ISBN 978-9955-33-261-9.
Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, o taip pat visiems norintiems savarankiškai pasitikrinti įgytas  teorines žinias ir analizuoti makroekonominius procesus.
Sudėtingas šiuolaikinis ekonominis gyvenimas kelia naujų reikalavimų ekonomikos teorijai. Makroekonomika padeda geriau suvokti vykstančius ekonominius procesus šalyje ir pasaulyje, tinkamai įvertinti vyriausybės priimamų sprendimų poveikį šalies ūkiui, prognozuoti ekonomikos plėtros kryptis. Mokomoji knyga leis studijuojantiems savarankiškai atsirinkti reikiamą literatūrą ir ja naudotis, apskaičiuoti, įvertinti ir palyginti makroekonominius rodiklius, rinkti, sisteminti ir analizuoti statistikos duomenis, ugdyti ekonominį mąstymą. Knygoje yra pateikta keturiolika temų, kuriose išdėstytos pagrindinės makroekonomikos sąvokos, savikontrolės klausimai ir testai, uždaviniai. Testų ir uždavinių atsakymai padės savarankiškai išsiaiškinti vadovėliuose pateiktą teorinę medžiagą.