Buhalterinės apskaitos katedra

Katedra įsikūrusi Ekonomikos fakultete adresu: Naugarduko g. 5, 13 kab., LT- 03231, Vilnius
tel.: (+370 5) 219 1675, el. p.: buh.apsk@ekf.viko.lt

  Katedros vedėja
lektorė Ona Gudaitienė
el. p.: o.gudaitiene@ekf.viko.lt
Administratorė
Leonarda Kondrackaja
el. p.: l.kondrackaja@ekf.viko.lt

Buhalterinės apskaitos katedra įkurta 2000 m. rugsėjo 1 d.

Katedra kuruoja Buhalterinės apskaitos studijų programą (akredituota tarptautinių ekspertų iki 2020 m. birželio 30 d.).

Buhalterinės apskaitos katedros pagrindinis tikslas – suteikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius, leidžiančius profesionaliai dirbti buhalterio kvalifikaciją atitinkantį darbą.

Katedros uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • laiduoti studijų ir dalykų programų kokybę;
 • skleisti katedros studijų kryptį atitinkančias teorines bei praktines žinias;
 • aktyvinti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais;
 • organizuoti studijų baigiamąjį vertinimą;
 • buhalterinės apskaitos studijų programos tobulinimas;
 • metodinės medžiagos studijoms rengimas ir jos kokybės užtikrinimas;
 • specialybės studijų programų rengimas ir tobulinimas;
 • tarpusavio dalykų programų derinimas;
 • leidybinio, metodinio darbo organizavimas;
 • bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis ir socialiniais partneriais.

Katedros siūlomi neformalaus mokymo kursai:

 • Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindai.
 • Buhalterinė apskaita.
 • Kompiuterizuota apskaita.

Katedros sudėtis
Dėstytojų parengta mokymo/si/ metodinė medžiaga
Mokslo taikomoji ir kita veikla
Lietuvos ir užsienio partneriai