Dėstytojams

Konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl Ekonomikos fakulteto dėstytojų atestacijos

Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis* dėl Ekonomikos fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2021 m. gegužės 12 d. (trečiadienį) 13 val.
Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.
*Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, posėdis vyks nuotoliniu būdu nuotolinio darbo platformoje Teams.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė
Aušra Liučvaitienė

2020/2021 m. m. studijų grafikas


2020/2021 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ UŽIMTUMAS

2020/2021 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ KONSULTACIJOS

Vilniaus kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos formawrd-e1413458722506

Dėstytojų atestavimo dokumentai

Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas

Studijų dokumentai