Dėstytojams

DĖL VILNIAUS KOLEGIJOS EKONOMIKOS FAKULTETO DĖSTYTOJŲ ATESTACIJOS IR VIEŠO KONKURSO 2018 M.

1. Dėl dėstytojų atestavimo:
1.1. Ekonomikos katedroje posėdis vyks 2018 m. balandžio 17 d. 15 val.
1.2. Bankininkystės katedroje – 2018 m. balandžio 17 d. 11 val.
2. Ekonomikos fakulteto dėstytojų konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2018 m. balandžio 25 d. 13.15 val. adresu Naugarduko g. 5, 3 auditorijoje.

Asta Pikelienė
Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė


2017/2018 m. m. studijų grafikas


2017/2018 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ UŽIMTUMAS

2017/2018 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ KONSULTACIJOS

Vilniaus kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos formawrd-e1413458722506

Dėstytojų atestavimo dokumentai

Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas

Studijų dokumentai