Dėstytojams

Ekonomikos fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl Ekonomikos fakulteto dėstytojų atestacijos vyks 2019 m. gegužės 9 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. 3 auditorijoje.
Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.

Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė
Aušra Liučvaitienė


2018/2019 m. m. studijų grafikas


2018/2019 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ UŽIMTUMAS

2018/2019 m. m. pavasario semestro DĖSTYTOJŲ KONSULTACIJOS

Vilniaus kolegijos dėstytojų etatinio darbo krūvio sudarymo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Dėstytojo darbo ataskaitos formawrd-e1413458722506

Dėstytojų atestavimo dokumentai

Vilniaus kolegijos akademinės etikos kodeksas

Studijų dokumentai