Biblioteka

Adresas: Naugarduko g. 5, LT-03231 Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 1675
El. paštas: biblioteka@ekf.viko.lt
Dabo laikas: I-IV 7.30-18.00 val., V 7.30-16.45

Švaros diena:
Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis

Personalas:
Kristina Blaževičienė (bibliotekos vedėja)
Virginija Jankauskienė (vyr. bibliotekininkė)

Materialinė bazė:

Fondai:
Bibliotekos dokumentų fondas 15 601 fiz. vnt., 6 637 pav.;
gaunami periodiniai leidiniai – 46 pav.

Skaitytojai:
Bibliotekoje užregistruota 1 719 skaitytojai;
apsilankyta bibliotekoje virš 25 000 kartų;
išduota beveik 43 000 vnt. įvairių dokumentų.

Komplektavimas:
Bibliotekoje komplektuojama literatūra, atitinkanti fakulteto studijų programose keliamus reikalavimus: literatūra ekonomikos, bankininkystės, buhalterinės apskaitos, finansų, draudimo ir investicijų klausimais, teisės, psichologijos, kalbų ir kitomis temomis.
2015 metais fakulteto biblioteka įsigijo 405 vnt. 102 pavadinimų dokumentų.

Pastaba:
šiame puslapyje pateikti 2016 metų sausio 1 dienos duomenys (už 2015 metus).

Paslaugos:
– bibliografinių užklausų tenkinimas;
– mokymai naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis;
– informacinių skelbimų rengimas.

Renginiai:
– teminių ir naujų leidinių parodų organizavimas.