Apskaitos ir mokesčių pagrindai + darbas programa B1.lt

KURSŲ TRUKMĖ48 akademinės valandos. Iš jų 21 val. kompiuterine programa B1.lt.
KURSŲ PRADŽIA2021-09-20. Kursai vyks nuotoliniu būdu, du kartus per savaitę nuo 18 val.
(po 3 akad. val.).
KURSŲ KAINA350 Eur/asmeniui. Minimalus dalyvių skaičius – 4 asmenys. Susirinkus didesniam dalyvių skaičiui, gali būti taikoma mažesnė kaina.
Baigusiems kursus išduodamas pažymėjimas.

KURSUOSE NAGRINĖJAMA:
Apskaitos informacijos formavimas. Įmonės ekonominiai procesai ir jų apskaita. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Įmonės veiklos rezultatų nustatymas ir apskaitos ciklo užbaigimas. Netiesioginiai ir tiesioginiai mokesčiai. Mokestinės situacijos: mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas. Įmonės finansiniai rodikliai ir jų vertinimas.
DARBAS PROGRAMA B1.lt
Personalo ir darbo užmokesčio moduliai. Pirkimai, pardavimai, grąžinimai. Draudimai. Atsiskaitymai per kasą ir banką. Ilgalaikis turtas. Ataskaitos. Deklaracijos VMI ir SODRAI. Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas.
MOKYMŲ DALYVIAI GEBĖS:
Panaudoti apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, analizuoti ir apskaityti ekonominių procesų ūkinius faktus, taikyti mokesčių įstatymus praktinėje veikloje, suprasti finansinių ataskaitų rinkinio esmę, parengimo tikslus, apskaičiuoti, analizuoti ir įvertinti pagrindinius veiklos finansinius rodiklius, programa B1 tvarkyti ūkines operacijas, skaičiuoti darbo užmokestį, formuoti finansines ataskaitas bei deklaracijas.
Kontaktai pasiteirauti: Inga Grinevičienė, i.grineviciene@ekf.viko.lt, tel. nr. +37062900497
Registracija