Studijų tarptautiškumas

Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su šalies kultūra. Pagal Erasmus + programą fakulteto studentai nuo antro studijų kurso gali studijuoti (vieną arba du semestrus) pasirinktoje užsienio aukštojoje mokykloje.
Vilniaus kolegijos mainai vyksta su 160 užsienio aukštųjų mokyklų iš 30 pasaulio šalių. Fakultetas yra pasirašęs 32 sutartis su Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Rumunijos, Suomijos, Vengrijos, Vokietijos aukštosiomis mokyklomis. Studentai gali atlikti profesinės veiklos praktiką ES šalių įmonėse (trukmė – iki 12 mėnesių).
Skatinamas dėstytojų, studentų mobilumas, kvalifikacijos tobulinimas. Fakultete kasmet sulaukiama dėstytojų ir studentų iš užsienio mokymo institucijų. Dalinėms studijoms į fakultetą atvyksta studentai iš Portugalijos, Latvijos, Vengrijos, Belgijos, Danijos, Kipro, Italijos, Turkijos, Vengrijos, Olandijos, Ispanijos, Rumunijos.